Опыт создания локальных установок

15.10.2013 Статьи

Опыт создания локальных установок

Введення останнім часом жорстких екологічних норм зумовлює не тільки технічне переозброєння транспортно-технічних ліній підприємств зберігання та переробки зерна, а й їх систем знепилення. У зв'язку з цим сьогодні особлива увага приділяється локальним системам аспірації. Разом з тим повноцінне використання потенціалу нового покоління обладнання обмежена відсутністю методики його проектування. В результаті чого застосування локальних фільтрувальних модулів не дозволяє досягти заявлених показників енергоспоживання, а також норм ГДК приміщень зернопереробних підприємств.

Виробничо-науковим комплексом ОНАХТ та ГК Зернова Столиця розроблена методика вибору виду та режимів роботи систем знепилення для типових технологічних маршрутів переміщення зерна. Її основу складає програма розрахунку інтенсивності пиловиділення джерел пилоутворення. (Літ. 1.2)

Розрахунок та вибір локальних аспіраційних систем передбачає наступну послідовність операцій. Успіх, ефективність роботи локальних установок багато в чому залежить від правильності вибору фільтра.

Загальні рекомендації по вибору фільтрів з лінійки знепилюючого обладнання, виробленого ГК Зернова Столиця.

Основним положенням при виборі певного фільтра, крім його призначення та продуктивності, є: запиленість повітря, що очищається, його температура, характеристики пилу, спосіб регенерації фільтрувальних елементів. Основні параметри, що дозволяють визначити тип необхідного фільтру, наведені в наступній таблиці:

Схема вибору фільтра

Також завжди необхідно враховувати умови технологічного процесу, при яких буде працювати фільтр.

Вибір типу фільтра залежить від виду транспортно-технологічної лінії. Безпосередньо типорозмір фільтра здійснюють за об'ємною кількістю повітря, Qф, м3/год, яке необхідно знепилити. Спочатку визначають об'ємну витрату повітря необхідного для відбору технологічного або транспортуючого обладнання Q тo, м3/год з метою створення в ньому необхідного розрідження.

При розрахунках Оф необхідно враховується обсяг повітря, підсмоктується в фільтр - Qn, м3/год.

Ефективність, потенційні можливості проектування знепилюючих установок із застосуванням фільтрів серії FW, FB, FP, FG, FC, FK від ГК «Зернова Столиця» можуть бути представлені на прикладі технічного переозброєння ряду елеваторів. Нижче наведені результати реконструкції систем аспірації Проянского елеватора ДП Сантрейд.

Досвід експлуатації Просянського елеватора показав низьку ефективність або практичну непрацездатність знепилюючих установок старого покоління.

Основні проблеми централізованих аспіраційних установок:

  • висока енергоємність, енергетичний ККД - 25-45%;
  • низька ефективність: ККД пилоподавлення - 50-60%; ККД очищення запиленого повітря - 60-70% (див. Фото до реконструкції);
  • значна запиленість робочих приміщень (перевищення норм ГДК);
  • забруднення навколишнього середовища пиловими викидами в обсязі 60-100 т/рік;
  • низька надійність (велика протяжність повітряпроводів, їх закупорювання пиловими відноситься).

  В основу проекта реконструкции было положено применение умных систем обеспыливания, адаптированных под источники пылеобразования транспортно-технологических линий предприятия.

Принцип действия разработанных локальных аспирационных установок заключается в том, что пылеочисное оборудование устанавливается непосредственно на источнике пыления технологического оборудования. Локальный аспирационный фильтр является одновременно и пылеприемником (воздухозаборником) и пылеочисным элементом. Отделенная пыль фильтр направляется обратно в зерновой маршрут, обеспечив исключительно только обеспыливание оборудования без отвода пыли в бункера отходов и без потерь общего веса транспортируемого зернового продукта.

Локальные установки позволили создать эффективное разряжение на больших поверхностях эжекционных пылевоздушных смесей, обеспечивающее гарантированное пылеподавление, чего трудно добиться при использовании стандартных пылеприемников. В таблице ниже приведены сравнительные характеристики новых систем пылеподавления.

При всех положительных характеристиках локальной аспирации основной сложностью ее использования является синхронизация режимов ее работы с характеристиками источников пылеобразования.

В соответствии с техническим заданием Просянского элеватора, производственно-научному комплексу ОНАПТ и ЗЭО была поставлена задача создания не просто локальных, а «умных» аспирационных установок 4-го поколения (smart системы ЗЭО), которые обеспечат пылеподавление при минимальных энергозатратах, устранении загрязнения окружающей среды, обеспечивающих экологические стандарты, а также требования взрывобезопасности предприятия.

Для обеспечения перечисленных задач «умные» системы аспирации должны адекватно реагировать на изменения производительности транспортно-технологических линий, вида перемещаемого материала, герметичности оборудования и т. д.

Созданный совместно со специалистами департамента автоматизации ГК Зерновая столица программный блок управления позволил существенно уменьшить увеличить надежность работы установок и качество процесса обеспыливания. На фотографиях приведены характеристики состояния помещения элеватора после реконструкции системы обеспыливания.

Способ локальной аспирации позволил значительно уменьшить энергозатраты (от 3 до 10 раз) в сравнении с традиционными аспирационными сетями, увеличить срок службы аспирационных установок, исключить возможность залегания пыли в воздуховодах, устранить необходимость применения шлюзовых затворов.

Опыт модернизации систем экологичнеской безопасности показывает, максимальный эффект от использования систем нового поколения систем обеспыливания может быть достигнут лишь в случае обеспечения полной синхронизации работы аспирационных установок и процессов пылеобразования. В противном случае эффективность локальной аспирации ненамного превышает параметры установок 90-х годов прошлого столетия.

Литература

  • 1.Гапонюк О.И., Дмитрук Е.А. Метеодологические основы расчета систем аспирации зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов. Обзорная информация // СМИ ИТ и хлебопродуктов. Сер. Элеваторная промышленность.- Москва; 1991 – 48 с.
  • 2.Гапонюк О.И.,Гоф О.Н. Методолгия создания систем обеспыливания морских зерновых терминалов // Хранение и переработка зерна. – 2013, № 5. – с. 35-38.